Hakkımızda

 

Tüm mesafelere ve farklılıklara rağmen Polonya ve Türkiye, tarih sahnesinde birçok vesile ile buluşmuşlardır. Yaşanan savaşlar ve karşıtlıklardan öte karşılıklı yardımlaşma fazlası ile kendini göstermiştir. Tarihten birçok örnek verebileceğimiz bu husus ne yazık ki hem Polonya’da hem de Türkiye’de yeterince bilnmemektedir.

Tarih iki ülkeyi birleştiren konulardan sadece bir tanesidir. Günümüzde 2 ülkenin dayanışma ve ortak çalışmalarını birçok alanda gözlemlemek mümkündür. Bunlar arasında kültürel alışveriş, turizm ve ticaret hacmi önemli etkenlerdir.

Polonya ve Türkiye arasında bu olumlu işbirliği ve gelişmelere katkı sağlamak amacı ile bir sivil toplum örgütü olarak 2000 yılında Polonya-Türkiye Derneği kurulmuştur.

Tanınmış sosyal aktivist Sayın Czeslawa Skonski organizasyon komitesi kararı ile dernek kayıt çalışmalarını üstlenmiş, başkanlık görevini ise Sayın Edward Ostrowski’i yürütmüştür. Polonya-Türkiye Derneği ul. Malczewskiego 51 Gdansk adresinde 18 aralık 2001 tarihinde kurularak Ulusal Mahkeme Siciline KRS : 0000074462 kaydedilmiştir.

 

Vizyonumuz

İki ülke arasında süregelen ilişkileri daha da geliştirmek ve her iki toplumun bireylerinin birbirlerini iyi tanımasını ve anlamasını sağlayacak ortam yaratmak.

 

Hedefler

 Derneğin Başlıca Faaliyet Amaçları şunlardır ;

  • Polonya-Türkiye dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi,
  • Polonya ve Türkiye arasında ekonomi, kültür, sağlık, spor, eğitim, turizm, ve iş alanlarında ortak çalışmaların geliştirilmesi,
  • İki ülkenin günlük hayatında ortak tarih, kültür alanlardaki bilgilerin zenginleştirilmesi.

 

Derneğin hedeflerini gerçekleştirme yönetemleri;

  • Derneği üyeleri ve temsil ettikleri kurumlar arasında uzun vadeli işbirliği geliştirmek,
  • Dernek olarak Türkçe lisan eğitimi dışında, kültürel, bilimsel, eğitici ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlamak,
  • Parlamenter ve Yerel Yönetimler, sivil toplum örgütleri ve medya ile işbirliği
  • İş faaliyetleri yapmak,
  • Konferans, seminer, serge gibi etkinlikler düzenlemek,
  • Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar ile işbirliği,
  • Basın yayın faaliyetleri,

 

 

Design by : Pol-tur.org.
Copyright 2013 Towarzystwo Polsko-Tureckie
Website Security Test