Vizyonumuz

 

İki ülke arasında süregelen ilişkileri daha da geliştirmek ve her iki toplumun bireylerinin birbirlerini iyi tanımasını ve anlamasını sağlayacak ortam yaratmak.

 

Hedefler

Derneğin Başlıca Faaliyet Amaçları şunlardır ;

  • Polonya-Türkiye dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi,
  • Polonya ve Türkiye arasında ekonomi, kültür, sağlık, spor, eğitim, turizm, ve iş alanlarında ortak çalışmaların geliştirilmesi,
  • İki ülkenin günlük hayatında ortak tarih, kültür alanlardaki bilgilerin zenginleştirilmesi.

 

Derneğin hedeflerini gerçekleştirme yönetemleri;

  • Derneği üyeleri ve temsil ettikleri kurumlar arasında uzun vadeli işbirliği geliştirmek,
  • Dernek olarak Türkçe lisan eğitimi dışında, kültürel, bilimsel, eğitici ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlamak,
  • Parlamenter ve Yerel Yönetimler, sivil toplum örgütleri ve medya ile işbirliği
  • İş faaliyetleri yapmak,
  • Konferans, seminer, serge gibi etkinlikler düzenlemek,
  • Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar ile işbirliği,
  • Basın yayın faaliyetleri,
Design by : Pol-tur.org.
Copyright 2013 Towarzystwo Polsko-Tureckie
Website Security Test