Misja

Szukania, wspierania i organizowania działania, które służą do utrzymania silnego poparcia i relacji między narodami obu krajów.

 

Cele

 Głównymi celami działalności Stowarzyszenia są:

  • Pogłębianie przyjaznych stosunków polsko – tureckich,
  • Prowadzenie działalności na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej, medycznej, edukacyjnej, turystyczne – sportowej między Polską i Turcją,
  • Wzbogacanie wiedzy społeczeństwa polskiego historią, kulturą, sztuką i życiem codziennym Turcji.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Rozwijanie długofalowej współpracy między członkami Stowarzyszenia i instytucjami, które reprezentują,
  • Inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych, naukowych, oświatowych, w tym organizowanie kursów języka tureckiego,
  • Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalnie – oświatowymi oraz mediami,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej,
  • Organizowanie wystaw, odczytów, seminariów itp. imprez,
  • Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  • Działalność wydawniczą.
Design by : Pol-tur.org.
Copyright 2013 Towarzystwo Polsko-Tureckie
Website Security Test